DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Na stronie

Dzisiaj:66
Wczoraj:67
W tygodniu:453
W miesiącu:341
Ogólnie:41874

Wykonane przez CoalaWeb

„(…) Dla nikogo w świecie oprócz Polaków, nasza sprawa nie była tak bliska. Cały czas, na wszystkich możliwych frontach - co wcale nie było łatwe - Polska była adwokatem Ukrainy. Czasem wydawała się ostatnim schronieniem i nadzieją.

Co byśmy zrobili bez nich w swoim niepokoju samotności? Co byśmy zrobili  gdyby nie ich solidarność i „Solidarność”, ich zwycięstwa i porażki, ich doświadczenie i zrozumienie? Gdyby nie ich Jan Paweł II i Jerzy Giedroyć? Co byśmy zrobili bez nieustannych telefonów, smsów, próśb o wywiady? Co byśmy zrobili bez ich altruizmu i życzliwości? Bez ich opieki? Bez ich gotowość do pogodzenia się z nami? Bez zdolności do przebaczenia nam? Bez ich wiary w nas?

Boję się wyobrazić sobie Ukraińców bez Polaków. Takich rzeczy się nie zapomina.(…)”

I wiem: nigdy więcej nie będziemy sami. Dziękuję ci Polsko!

 (06.03.2014- fragment listu ukraińskiego poety Andrija Bondara )

  Od kilku miesięcy słowo „Ukraina” jest obecne praktycznie we wszystkich polskich rodzinach a szczególnie w tych, których historia  sięga  „korzeniami”  tzw. Kresów Wschodnich. Stanisławów, Lwów, Tarnopol – miasta te budzą emocje  u wielu mieszkańców naszego województwa.  Dziś w Polsce żyją jeszcze tysiące ludzi, którzy jako przybysze z Kresów -  wspominają z sentymentem dzieciństwo na tych przepięknych ziemiach.

Tworzymy Nowy Świat

poniedziałek, 06, październik 2014 21:31.

     W dniach 08-15 października na terenie Województwa Opolskiego na wspólnym projekcie spotka się uzdolniona młodzież z Obwodu Iwano-Frankiwska oraz Województwa Opolskiego. W skład grupy ukraińskiej wejdą dzieci i młodzież z Zespołu Wokalnego „Lira” z Kałusza oraz z Wokalnej Szkoły Iryny  Szaban z Iwano-Frankiwska.          Ze strony polskiej w inicjatywie uczestniczyć będą podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury z Opola.

   Projekt będzie realizowany pn.  „Tworzymy Nowy Świat” - i jest  kolejną  inicjatywą Fundacji Piastun  w ramach dużego programu społeczno-kulturowego pn. Młodzi dla Dialogu - realizowanego  wspólnie z naszym  partnerem Polsko-Ukraińską Młodzieżową Organizacją Młody Stanisławów z Iwano-Frankiwska. (www.mlodystanislawow.com) .    

   Celem programu , którego realizacja rozpoczęła się  w październiku 2013 roku  jest wspieranie dialogu polsko-ukraińskiego zmierzającego do zrozumienia własnej odmienności z jednej strony, a z drugiej do szukania coraz to nowych płaszczyzn porozumienia, wzajemnego współdziałania i integracji w ramach jednej Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym Fundacja realizuje  po obu stronach granicy wiele młodzieżowych wydarzeń społecznych i kulturalnych: spotkania , koncerty, wystawy oraz warsztaty edukacyjne z udziałem młodzieży z Ukrainy i Polski.

   W projekcie tym razem weźmie udział młodzież, dla której pasją jest śpiew- również element dialogu. Wielu z uczestników projektu osiągnęło już sukcesy w tym zakresie biorąc udział w znaczących konkursach i festiwalach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym  - inni są dopiero w drodze do nich. Wszyscy swoje pasje i zainteresowania śpiewem chcą wykorzystać dla dobra wzajemnej współpracy i realizacji dalszych wspólnych działań w przyszłości.

  Naszym głównym celem jest bowiem rozwinięcie wśród młodzieży postawy otwartej na

dialog społeczny i międzykulturowy prowadzący do wzajemnego zrozumienia oraz pozbawionej ksenofobii i uprzedzeń współpracy pomiędzy narodami Polski i Ukrainy w przyszłości. Zgodnie z założeniami, projekt  umożliwi uczestnikom z Polski i Ukrainy wspólne odkrywanie europejskich wartości (społecznych i kulturowych),będzie rozwijał w nich kreatywność, stwarzał możliwości do dyskusji nt. obywatelstwa europejskiego, wielokulturowości oraz roli młodzieży we współczesnej Europie.

 

  Uczestnicy projektu odwiedzą stolicę polskiej piosenki, będą uczestniczyć we wspólnych zajęciach  a 10 października  wezmą udział w imprezie kulturalnej  pn. XXV Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu wykonując swój repertuar w formie koncertu.

Patronat medialny

      

TOP